Každý kdo se o svět rumu zajímá, patrně zaregistroval při tradičních barbadoských destilérií s majiteli Plantation a 4. barbadoské destilérie WIRD ohledně Označení původu barbadoských rumů. Proto jsem pro vás přeložil článek THREE BARBADOS RUM DISTILLERS PUSH FOR GI a také vyjádření WIRDu/Plantation:

Destilerie Mount Gay, Foursquare a Saint Nicholas Abbey se shodly na ochranné známce označení původu (geographical indication – GI) pro rumy z Barbadosu. Čtvrtý největší výrobce na ostrově je proti.

Destilerie Mount Gay, Foursquare a Saint Nicholas Abbey, které se považují za největší producenty barbadoského rumu a patří jim více než 90 % rezerv zralých rumů na ostrově, se spojily v návrhu ochranné známky označení původu. Návrh byl připraven Sdružením pro průmyslový rozvoj Barbadosu (BIDC) ve spolupráci s právními poradci.

Destilérie na Barbadosu

Co je Označení původu (geographical indication – GI)?

Ochranná známka Označení původu (geographical indication – GI) vyžaduje, aby barbadoský rum zrál přímo na Barbadosu, kvůli předpokládanému vlivu tropického klimatu na proces zrání, který „zásadně ovlivňuje vlastnosti výsledného destilátu.“

Larry Warren, vlastník Saint Nicholas Abbey, dodává:

„Rum získává zráním na ceně. Nemůžeme si dovolit přicházet o zisky v cizích měnách tím, že tyto výrobní kroky necháme proběhnout mimo území Barbadosu.“ Larry Warren, vlastník Saint Nicholas Abbey

I přes kritiku West Indies Rum Distillery (WIRD), čtvrtého největšího producenta na ostrově, trvají zbývající tři destilerie na tom, že ochranná známka ponechá „dostatek prostoru pro inovaci“ a „bude chránit kvalitu barbadoského rumu“.

Ochranná známka nijak neomezuje typ použitého destilačního zařízení a povoluje metody dlouhé i krátké fermentace. Schvaluje použití čerstvé třtinové šťávy i melasy.

Nevyžaduje se užití konkrétních typů kvasinek, ale kvasinky, které nespadají do druhu saccharomyces, musejí být lokální.
Richard Seale, vlastník Foursquare Distillery, tvrdí, že ochranná známka „nijak neomezuje výrobní metody rumu“.

Ochranná známka také zohledňuje vlastnosti barbadoské vody. Na rozdíl od sousedních ostrovů, které jsou převážně vulkanické, stojí Barbados převážně na korálovém vápenci. Voda pochází z podzemních zvodní. Ochranná známka vyžaduje, aby palírny využívaly při výrobě barbadoských rumů vodu z Barbadosu.

Raphael Grisoni, výkonný ředitel Mount Gay Rum, vysvětluje: „Mount Gay dodnes pro výrobu svého rumu používá vodu z naší staleté studny.“
Barbadoský rum musí také zrát v prvně plněných nebo dříve použitých sudech po předepsaných typech vín a destilátů.

Údaj o stáří rumu musí vycházet z nejmladšího rumu v blendu a pro nádrže stáří nelze uvádět. Nové označení původu nepovoluje přidání cukrového sirupu a dochucovadel, s výjimkou karamelového barviva, které je povoleno v omezeném množství pro zachování vlastností.

Implementace

Pro formální návrh a implementaci ochranné známky vyžaduje barbadoská vláda souhlas čtyř největších destilerií na ostrově.

WIRD návrh dosud nepodpořila. Destilerie, kterou vlastní francouzská skupina Maison Ferrand, kontaktovala vládu, aby snahy BIDC zarazila.
WIRD nesouhlasí s požadavkem, aby všechny barbadoské rumy zrály na ostrově, s omezením typu sudů a se zákazem přislazování rumu cukrovým sirupem.

Mount Gay, Foursquare a Saint Nicholas Abbey prohlašují, že návrh nezakazuje výrobu rumů, které nesplňují požadavky, ale že rumy vyrobené na Barbadosu, stařené ve Francii a doslazované, by měly být označeny jako francouzské.

Ve svém vyjádření pro The Spirits Business prohlásili výkonný ředitel WIRD, Andrew Hassell, a majitel Maison Ferrand, Alexandre Gabriel, že jejich výrobní metody „jsou zdokumentované a využívané po staletí.“

„Proč bychom měli spoutat ruce budoucích generací výrobců rumu tím, že jim předepíšeme jeden konkrétní rumový styl a nastolíme na Barbadosu rumovou standardizaci?“ Alexandre Gabriel

Prohlášení WIRD: Barbadoská ochranná známka označení původu nesmí být standardizací

West Indies Rum Distillery (WIRD) volá po všeobecné, ne výlučné ochranné známce označení původu pro barbadoský rum. Boj o podmínky pokračuje.

WIRD patří od roku 2017 pod francouzskou skupinu Maison Ferrand. Je to jedna ze čtyř destilerií na ostrově Barbados, spolu s Mount Gay, Foursquare a St Nicholas Abbey.

I když se všechny destilerie shodují, že ochranná známka označení původu je důležitá pro budoucnost barbadoského rumu, zatím se neshodly na konkrétních podmínkách. WIRD bojuje za jejich větší volnost.

Barbadoská vláda požádala Sdružení pro průmyslový rozvoj Barbadosu, aby dalo dohromady názory všech výrobců a vytvořilo společný návrh ochranné známky. Vláda ale tento návrh neschválí, dokud se všechny destilerie neshodnou na jeho obsahu.

WIRD vydala prohlášení jménem svého výkonného ředitele, Andrew Hassella, a Alexandre Gabriela, majitele a master blendera v Maison Ferrand a WIRD, ze které pochází destilát pro jeho značku Plantation Rum.

WIRD prohlašuje, že možnost vyrábět barbadoský rum „různými, inovativními způsoby“ je zcela v souladu s rumovou historií ostrova a že by to tomuto odvětví pomohlo vyhnout se „standardizaci“.

V prohlášení vydaném exkluzivně pro The Spirits Business stojí:

„Náš názor je, že ochranná známka by měla chránit celou historii výroby rumu na Barbadosu. Existují technologie, které jsou zdokumentovány a využívány po staletí a West Indies Rum Distillery tímto způsobem vyrábí rumy více než sto let.

Existuje také řada externích dokumentů, podle kterých se rum průkazně vyráběl různými inovativními způsoby. Ty vám doporučujeme přečíst. Proč bychom měli spoutat ruce budoucích generací výrobců rumu tím, že jim předepíšeme jeden konkrétní rumový styl a nastolíme na Barbadosu rumovou standardizaci?

Ve West Indies Rum Distillery věříme ve všeobecnou ochrannou známku, ne výlučnou. Bojujeme za ochranu rumového dědictví a budoucnosti.“

WIRD věří, že ochranná známka „musí chránit celé rumové dědictví Barbadosu, ne […] moderní praktiky“ a být věrná rozmanitosti odvětví, jehož „výzkumu věnovala WIRD roky“.

Konkrétní body

WIRD produkuje pro Maison Ferrand rum pro značku Plantation

WIRD podporuje řadu bodů, včetně požadavku, aby barbadoský rum byl fermentovaný a destilovaný (ale ne nutně stařený) pouze na Barbadosu.

Destilerie je zastáncem „povinného tropického zrání“ po dobu minimálně jednoho roku, ale prohlašuje, že „historická metoda dvojího zrání“ – která zahrnuje druhé období zrání v jiné zemi – „musí být také chráněná“, pokud to značka veřejně přiznává.

„Je historicky známým faktem, že přístavní a námořní rumy přispěly ke vzniku rumu tak, jak ho dnes známe,“ říká WIRD. „I námořní přeprava rumu v sudech je důležitým faktorem, který přispívá k jeho chuti a aromatickému profilu. To není jen historický fakt, je to vědecky podložený fakt.“

Destilerie také prohlašuje, že staření výhradně v dubových sudech „nedává z historického hlediska smysl a limituje výrobu rumu pouze na současné metody“. Destilerie se zasazuje o možnost využívat „jakékoliv dřevo vhodné pro kontakt s potravinami“.

Podle WIRD v období před „velkou standardizací 20. století“, která vedla k nadužívání bourbonových sudů pro staření rumů, zrály destiláty v různých dřevech, jako je například kaštan, moruše nebo akácie.

„Musíme být schopní znovu oživit tohle jedinečné dědictví, které nabízí možnost znovuobjevení fascinujících chuťových profilů,“ tvrdí WIRD. „Omezit zrání barbadoských rumů pouze na dubové sudy by byla velká chyba, která by zcela vyhladila historické metody.“

Co se týče kontroverzního tématu cukru, WIRD podporuje využití karamelu E150a nebo spáleného cukru, pokud je zřetelně uveden na etiketě a pokud pochází z cukrové třtiny.

Destilerie podporuje používání pramenité, dešťové a mořské vody při fermentaci, stejně jako i podzemních vod, a schvaluje využití všech typů kvasinek.

Kromě využití destilačních kolon a kotlíkových destilačních zařízení navrhuje také povolení komorových zařízení. WIRD prohlašuje, že je jedinou destilerií na světě, kde se stále využívá původní komorové destilační zařízení z 19. století. 

Barbadoské destilerie se spojují v boji za ochrannou známku označení původu 

Mount Gay, Foursquare a Saint Nicholas Abbey společně odsouhlasily podmínky ochranné známky označení původu pro barbadoské rumy, jak je navrhlo Sdružení pro průmyslový rozvoj Barbadosu (BIDC) ve spolupráci s právními poradci. Tyto tři destilerie jsou největšími producenty barbadoského rumu a dohromady drží více než 90 % ostrovních rezerv zralých rumů.

Označení původu znamená, že „dané vlastnosti, pověst, nebo jinou charakteristiku produktu… lze připisovat jeho zeměpisnému původu.“ Podle nařízení EU o destilátech, „název je předmětem ochrany pouze“, pokud se výrobní kroky, které mu dávají jeho vlastnosti a pověst, „uskuteční na relevantním území.“

Pravidla ochranné známky označení původu vyžadují, aby barbadoský rum zrál na Barbadosu, protože klima během zrání má určující vliv na charakter destilátu.

„Rum získává zráním na ceně. Nemůžeme si dovolit přicházet o zisky v cizích měnách tím, že tyto výrobní kroky necháme proběhnout mimo území Barbadosu.“ – Larry Warren, majitel Saint Nicholas Abbey.

Barbadoská ochranná známka původu ponechává dostatek prostoru pro inovaci. Nejsou tu žádná omezení typu destilačního zařízení, jsou schválené metody dlouhé i krátké fermentace a k výrobě lze použít čerstvou šťávu i melasu. Lze využít jakékoli kvasinky, ale kvasinky, které nespadají pod druh saccharomyces, musejí být lokální.

„Destilerie Foursquare je známá pro své inovace. Jsem velmi rád, že ochranná známka nijak nelimituje naše výrobní postupy.“ – Richard Seale, Foursquare Distillery.

Narozdíl od okolních vulkanických ostrovů stojí Barbados na korálovém vápenci s podzemními vodami. Barbados je proslulý kvalitou své vody a ochranná známka obsahuje požadavek na využití barbadoské vody pro výrobu barbadoského rumu.

„Mount Gay dodnes pro výrobu svého rumu používá vodu z naší staleté studny.“ – Raphael Grisoni, výkonný ředitel, Mount Gay Rum.

Pro ochranu kvality a pověsti barbadoského rumu musí rum zrát v prvně plněných dubových sudech nebo znovu použitých sudech po předepsaných typech vín a destilátů. Údaj o stáří rumu musí vycházet z nejmladšího rumu v blendu. Pro nádrže stáří nelze uvádět. Pro zachování čistoty barbadoského rumu je zakázané přidávání cukrového sirupu a dochucovadel. Výjimkou je karamelové barvivo, které je za přísných pravidel povoleno pro zachování barvy.

Čtvrtá velká destilerie na Barbadosu – West Indies Rum Distillery – je primárně výrobcem nestařeného rumu a od roku 2017 patří pod Maison Ferrand. Ferrand kontaktoval přímo barbadoské vrcholné představitele, aby práci BIDC zastavil. Firma vyžaduje, aby bylo možné stařit barbadoský rum i mimo území Barbadosu v dřevěných nádržích a doslazovat ho přidaným cukrovým sirupem. První z požadavků by byl v rozporu s nařízením EU ohledně provedení výrobního postupu v místě chráněného území.

Ochranná známka nezakazuje výrobu rumů nesplňujících podmínky. Podle nařízení EU o destilátech by barbadoský destilát zrající ve Francii a doslazený cukrovým sirupem nebo jiným sladidlem byl označen jako výrobek Francie.

Podobný konflikt se aktuálně řeší i na Jamajce, kde NRJ (částečně vlastněný Ferrand) vyžaduje, aby mohli doslazovat jamajský rum cukrovým sirupem, což je metoda zakázaná jamajskými zákony od 30. let minulého století. Ostatní jamajské destilerie se změnou nesouhlasí.

Aktualizace k 15.7. 2022

15.7.2022, byla publikována dohoda tří největších barbadoských destilerií rumu, Mount Gay, Foursquare a Saint Nicholas Abbey, kdy společně požádali o geografické označení (GI) pro Barbados Rum, podle zákona o geografických označeních Barbadosu.

Podle barbadoského zákona o zeměpisných označeních může o registraci zeměpisného označení požádat každý producent, seskupení producentů nebo odbytová organizace. Skupina výrobců podala žádost u Úřadu pro korporátní záležitosti a duševní vlastnictví (CAIPO). Jakmile je zeměpisné označení zaregistrováno na Barbadosu, může skupina výrobců zaregistrovat zeměpisné označení na vývozních trzích. Zeměpisné označení nelze registrovat na vývozních trzích před dokončením registrace na domácím trhu. Rumy splňující podmínky budou označeny značkou nebo logem, které jsou nakonec registrovány u CAIPO.

  • Registrace nemůže diskriminovat žádnou značku a jakákoli značka barbadoského rumu, ať už je členem skupiny výrobců, nebo ne, může používat registrovanou značku, jakmile jsou splněny kvalifikační podmínky.
  • Aby rum mohl být označen značkou, musí být destilován, zrát, míchat se a stáčet do lahví na Barbadosu a nesmí obsahovat falšující látky.
  • Bez registrace a ochrany názvu “Barbados Rum” na vývozních trzích mohou značky rumu na několika vývozních trzích nést název Barbados s jen slabou vazbou na ostrov. Podle různých obchodních a jiných předpisů na vývozních trzích mohou být ředěny rumem z levnějších zdrojů nebo falšovány aromaty či sladidly, přesto však mohou být legálně prodávány jako barbadoský rum. Certifikovaná značka poskytne spotřebitelům nezávislou záruku, že obsah pochází ze 100 % z Barbadosu a neobsahuje žádné falšující látky.
  • Každá láhev označená touto značkou bude rovněž opatřena sériovým číslem, které umožní vysledovat stáčení až k nákladnímu listu, který prokazuje, že láhev byla odeslána z Barbadosu na trh, kde se prodává.
  • Vývoz barbadoského rumu, stejně jako cukru, se v minulosti uskutečňoval ve velkém a konečné balení a značení se provádělo v zámoří. Registrace značky neomezuje vývoz volně loženého rumu, ale motivuje zahraniční značky, aby sem přesunuly své operace zrání, míchání a plnění, aby mohly nést prestižní značku.
  • Vývoz zralých a lahvovaných rumů přináší podstatně vyšší devizové příjmy než vývoz rumů ve velkém, které jsou určeny k zrání, míchání a lahvování v zahraničí. Vytváří také více místních pracovních míst a generuje více sekundárních ekonomických aktivit, například výrobu potištěných etiket.

Kategorie

Výrobci rumů
Publikováno: 17. ledna 2020 Aktualizováno: 17. července 2022
Autor článku - Pavel Ungr Jmenuji se Pavel Ungr a už více než 5 let miluji dobré rumy. Nejsem studovaný rumolog, rumy mám prostě rád. Rumy ochutnávám a zkoumám. Fotím je také na svůj Rumstagram a pak o tom píšu. Mám rád sladší nebo aromatické rumy, kterou mohou být klidně silnější a to hlavně španělského nebo britského typu.

Jak tento článek hodnotíte?

Pro hlasování klikněte na hvězdu

Průměrné hodnocení 4.9 / 5. Hlasů: 13

Článek zatím nikdo nehodnotil. Buďte první!

Související články