The Island Rum Company

The Island Rum Company je norská společnost, která dováží a distribuuje lihoviny. V roce 2019 uzavřela jedinečnou dohodu s kubánskou vládou. Do tohoto společného podniku tak byla začleněna palírna Vigia, která vyrábí vlastní značku, a rumy La Progresiva a Black Tears.